Shop đang tạm nghỉ vì trong vùng dịch. Rất mong quý khách hàng thông cảm! Hết dịch shop sẽ hoạt động trở lại ạ!